Emigranci a sytuacja złotego

Emigranci a sytuacja złotego

Na kurs waluty wpływa wiele czynników. Są nimi nie tylko sytuacja na rynku finansowym oraz gospodarczym, ale też nastroje społeczne i polityczne. Jednym z ostatnich, gorących tematów jest sprawa uchodźców, którzy masowo przybywają do Europy. Stanowisko naszego kraju w tej sprawie może odbić się w negatywny sposób na kurs rodzimej waluty.

Problem uchodźców budzi obecnie skrajne emocje. Warto jednak zauważyć, że nie wpływa on jedynie na społeczeństwo. Wspólnota pod względem ekonomicznym nie odbija się w jedności postaw światopoglądowych. Wiele krajów należących do Unii Europejskiej wzbrania się przed przyjęciem obywateli Syrii i innych krajów Bliskiego Wschodu. Jak zauważają specjaliści, konkretna postawa Polski może odbić się negatywnie na kursie złotówki. Ponadto, odmowa przyjęcia warunków narzucanych przez Niemcy może odbić się na naszej gospodarce w postaci cięć wysokości dotacji z UE. Działałoby to negatywnie na wzrost gospodarczy, a co za tym idzie - zmniejszyło zainteresowanie Polską wśród inwestorów.

Niektóre głosy sugerują, że przyjęcie uchodźców miałoby pozytywny wpływ nie tylko na relacje z Brukselą. Przy starzejącym się społeczeństwie, już wkrótce będziemy potrzebowali pracowników fizycznych. Właśnie ten niedobór uchodźcy mogliby w przyszłości zniwelować.

Mimo tych argumentów warto mieć na uwadze fakt, że złe nastroje społeczne mogą jeszcze bardziej wpłynąć na kurs naszej waluty. Protesty i zamieszki zazwyczaj powodują spadek zainteresowania inwestorów danym krajem, a właśnie takiego stanu rzeczy powinniśmy się wystrzegać.