Czy przewalutowanie franka odbije się na kondycji e-kantorów?

Czy przewalutowanie franka odbije się na kondycji e-kantorów?

Jak dużo jest frankowców
Według NBP w Polsce jest aktywnych 131 mld złotych kredytów udzielonych we franku, które zaciągnęło i nie spłaciło jeszcze 566 tys. gospodarstw domowych. Jest to olbrzymia kwota. Ostatnio dość głośno mówi się o zamiarze przewalutowania tych kredytów walutowych tak aby umożliwić osobom które je zaciągnęły pozbycie się ryzyka walutowego. Tylko dlaczego nie obawiano się jego w momencie kiedy banki masowo sprzedawały kredyty we franku?

Czy przewalutowanie jest w ogóle realne?
Najpopularniejszą propozycją przewalutowania jest propozycja KNF, która zakłada że kredyty frankowe zostaną podzielone na dwie części. na pierwszą będzie składał się kredyt zabezpieczony hipotecznie, który można wyliczyć tak jakbyśmy zaciągnęli kiedyś kredyt w polskich złotych, a nie we frankach. Natomiast druga część to kredyt niezabezpieczony hipotecznie, który odpowiada różnicy pomiędzy łącznym stanem zadłużenia w dniu przewalutowania a stanem zadłużenia z tytułu kredytu zabezpieczonego hipotecznie.

Jak taka zmiana wpłynęłaby na kantory internetowe?
Cały obrót kantorów internetowych w 2014r. wyniósł ok. 25 mld złotych. Natomiast kredytów jest 131 mld złotych rozłożonych średnio na 25 lat. To aż 5,2 mld złotych rocznie, czyli 1/5 całego obrotu w branży. Jest więc o co walczyć. Gdyby dodzło do przewalutowania to byłaby to olbrzymia strata dla e-kantorów.