Czy unia bankowa w UE będzie ratunkiem dla EURO?

Czy unia bankowa w UE będzie ratunkiem dla EURO?

W Europie pracują nad unią bankową, która miałaby przywrócić zaufanie do banków strefy euro, a także spowodować ożywienie akcji kredytowej i zapewnić przetrwanie wspólnej waluty. Jest to niewątpliwie krok naprzód, ale nadal jest wystarczająco daleko by mówić z pełnym przekonaniem, że plany unii się ziszczą.

Fundusze gwarancyjne lekarstwem dla euro?
Zatwierdzając wstępny szkic unii bankowej, Parlament Europejski zwrócił uwagę, że jeżeli państwa członkowskie strefy euro będą chciały utrzymać wspólną walutę, będą musiały również podzielić się większym ryzykiem i odpowiedzialnością, niż to było do tej pory. Między innymi muszą stworzyć centralny organ do nadzorowania banków w całej strefie euro i połączenia struktur gwarancyjnych.

Czy na pewno same fundusze gwarancyjne wystarczą?
Niektórzy uważają jednak, że nowe przepisy są niewystarczające, głównie dlatego że fundusze gwarancyjne są zbyt niskie. Największe banki strefy euro mają aktywa przekraczające 1 bilion euro a takich kwot nie uzyska fundusz ani nie odważą się zainwestować prywatni inwestorzy, więc i tak trzeba by prosić o pomoc same kraje przy wsparciu EBC. Tylko, że zgodnie z nowymi założeniami, państwa członkowskie unii bankowej mogą bardziej niż kiedyś blokować ruchy EBC, gdyby np. ona chciała przejąć uszkodzony bank i wstrzyknąć w niego pieniądze z funduszu naprawczego.

Europa nie ma czasu na półśrodki, a sprawa jest bardzo istotna, gdyż kryzys może wrócić z większym nasileniem, ponieważ w ostatnich dwóch latach istotnie wzrosło zadłużenie gospodarek, którym udzielono olbrzymich pożyczek. Więc mogą ponownie pojawić się kłopoty!