Różnica między kursem NBP a FOREX

Różnica między kursem NBP a FOREX

Kurs NBP
NBP ustala prezentowane kursy w oparciu o pewne reguły, które można sprowadzić do kilku podpunktów:

  • przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego o określonej godzinie kontaktują się z dziesięcioma, losowo wytypowanymi bankami. Na podstawie ich kursów dla EUR i USD ustala się 40 notowań.
  • dwie skrajne wartości dla każdej waluty są eliminowane (zarówno dla kursu kupna, jak i sprzedaży)
  • NBP uzyskuje w ten sposób 32 kursy, dla których ustala średnią arytmetyczną. Kursy kupna są następnie obniżane o 1% wartości, a kursy sprzedaży powiększane również o 1%. W ten sposób ustalane są kursy kupna i sprzedaży dla EUR oraz USD.
  • notowania pozostałych walut ustalane są na podstawie informacji z agencji informacyjnych.

    Kurs FOREX
    Notowania FOREX to obecnie najpopularniejsze wskaźniki dla osób, które zajmują się rynkiem walutowym. Do ich ustalania niezbędne jest oprogramowanie Thompson Reuters Etikon, które pozwala na śledzenie decyzji inwestorów z minimalnym możliwym opóźnieniem. Jest to istotne z uwagi na fakt, że posunięcia finansistów realnie wpływają na kształtowanie się rynku walutowego.

    Aby zapoznać się ze szczegółami kursów NBP i FOREX, zachęcam do odwiedzenia bloga porównywarki kantorów internetowych.